Privacy statement

WIMI PRIVACYVERKLARING


Versie: November 2018


WIMI VOF (hierna: "WIMI", "wij" of "we") hecht veel waarde aan privacy en gaat zorgvuldig om met de gegevens van websitebezoekers en kandidaten van WIMI. WIMI behandelt alle persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Dit Privacy beleid omschrijft hoe WIMI omgaat met jouw persoonsgegevens als bezoeker van onze website of als kandidaat bij WIMI.


Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens?


WIMI is gevestigd te Roermond, Westhoven 7, postcode 6042 NV (hierna tezamen: WIMI of wij of we) en verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).


Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?


Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van de volgende (categorieën) personen:


Bezoekers en gebruikers van de WIMI website:

 • Als je onze website bezoekt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Deze informatie
  helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Potentiële kandidaten van WIMI:

 • Wij ontvangen jouw contactgegevens (waaronder naam, achternaam, emailadres, adres) en Curriculum Vitae voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, inzetbaarheid en loopbaanbegeleiding.


Medewerkers van leveranciers, medewerkers van samenwerkende partijen of
overige zakelijke relaties.


 • Wij ontvangen contactgegevens van medewerkers van partijen waarmee wij samenwerken, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze contactgegevens zullen wij enkel gebruiken voor het onderhouden van ons zakelijk contact.


Op grond van welke juridische basis verwerken wij jouw persoonsgegevens?


Wij verwerken bovengenoemde persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 

 • Ter uitvoering van onze overeenkomst met jou;

 

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Op basis van jouw toestemming (indien wij hier expliciet om hebben gevraagd), bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief;

Op grond van onze gerechtvaardigde (bedrijfs)belangen, waaronder interne administratieve doeleinden.


Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?


WIMI kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 

 • Potentiële toekomstige werkgevers, ter uitvoering van onze overeenkomst en om u als werkzoekende te koppelen aan een werkgever.
 • Leveranciers die namens WIMI diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zoals ITsysteem leveranciers. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (zoals externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren alle persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en volgens de voorgeschreven specifieke bewaartermijnen (bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving). Gegevens van onze klanten (werkzoekenden) bewaren wij slechts gedurende de periode waarin zij staan ingeschreven als werkzoekende. Daarna zullen wij deze persoonsgegevens slechts bewaren indien hier toestemming voor is gegeven.


Hoe beveiliging wij uw persoonsgegevens?
WIMI neemt passende en redelijke (technische en organisatorische) veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of gebruik, waaronder veiligheidsmaatregelen ten aanzien van toegang tot onze systemen. Wij zullen te allen tijde vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens en onze systemen zodanig inrichten dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Welke rechten heb je ten aanzien van je persoonsgegevens?


Op basis van de wetgeving, heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
 • Recht op rectificatie;
 • Intrekken van uw toestemming;
 • Recht van verzet;
 • Recht op beperking;
 • Recht op verwijdering van persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Recht tot indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit.


Om een van uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met WIMI. Wij zullen uw verzoek in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving behandelen.

 

Hoe kun je contact opnemen met WIMI?


Voor vragen met betrekking tot dit Privacy beleid kun je contact opnemen met WIMI vof, gevestigd te Westhoven 7, 6042 NV Roermond en bereikbaar per e-mail via info@wimi.nu.


«   »